परिपत्रके

दस्तऐवज नावदिनांकदस्तऐवज पाथआकार
परराज्यात ऊसनिर्यातीवर बंदी घालणेबाबत 10/10/2017 0.08
एफ.आर.पी. 2017-18 अधिसूचना 30/06/2017 0.10
ऊस तोडणी व वाहतूक खर्चाचीकमालमर्यादा निश्चित करणेबाबत. 08/03/2017 3.00
गाळप परवाना 2016-17 सूचना परिपत्रक 03/09/2016 0.22
एफ.आर.पी. 2015-16 अधिसूचना 28/10/2015 0.14
गळीत हंगाम सन 2015-16 साठी गाळप परवाना मिळणेकरिता अर्ज सादर करणेबाबत 06/10/2015 0.86
दि. 20/10/2012 रोजी साखर संघ, मुंबई येथे झालेल्या विमा कराराची अंमलबजावणी करणेबाबत 06/10/2015 0.22
ठिबक सिंचन परिपत्रक 2015-16 29/04/2015 0.21
एफ.आर.पी. 2013-14 अधिसूचना 02/02/2015 0.20
साखर कारखान्यांवर ऊस वाहतुक करणाऱ्या बैलांवर होणाऱ्या अत्याचारासंबंधीचे निर्देश व आदेश
i cheated on my wife now what how do you know your wife cheated on you my wife cheated on me now what do i do
10/11/2014 0.20