परिपत्रके

दस्तऐवज नावदिनांकदस्तऐवज पाथआकार
एफ.आर.पी. 2017-18 अधिसूचना New 30/06/2017 0.10
गाळप परवाना 2016-17 सूचना परिपत्रक 03/09/2016 0.22
एफ.आर.पी. 2015-16 अधिसूचना 28/10/2015 0.14
गळीत हंगाम सन 2015-16 साठी गाळप परवाना मिळणेकरिता अर्ज सादर करणेबाबत 06/10/2015 0.86
दि. 20/10/2012 रोजी साखर संघ, मुंबई येथे झालेल्या विमा कराराची अंमलबजावणी करणेबाबत 06/10/2015 0.22
ठिबक सिंचन परिपत्रक 2015-16 29/04/2015 0.21
एफ.आर.पी. 2013-14 अधिसूचना 02/02/2015 0.20
साखर कारखान्यांवर ऊस वाहतुक करणाऱ्या बैलांवर होणाऱ्या अत्याचारासंबंधीचे निर्देश व आदेश
i cheated on my wife now what how do you know your wife cheated on you my wife cheated on me now what do i do
10/11/2014 0.20
मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी
aids symptom megaedd.com early symptoms of hiv in women
24/09/2014 0.00
एफ.आर.पी. 2011-12 अधिसूचना
spy phone searchengineoptimization-seo.net phone spy software free
i cheated on my wife now what how do you know your wife cheated on you my wife cheated on me now what do i do
13/08/2014 0.21