शासन निर्णय

 

दस्तऐवज नावदिनांकदस्तऐवज पाथआकार
अघिसूचना 14 मार्च 2017 2017-05-15 0.65
शा.नि. 12.01.17 - महाराष्ट्र साखर कारखाना कामगारांच्या मागण्यांवर विचार करण्यासाठी त्रिपक्षीय समितीने सादर केलेल्या अहवालावर कार्यवाही करणयाबाबत. New 2017-02-18 0.24
शासकीय राजपत्र - 24-08-2016 - औद्योगिक उद्योजक अंमलबजावणी करण्याची कालमर्यादा 2016-08-24 0.16
सहकारी संस्थाच्या निवडणुकीबाबत शासन आदेश - दि. 13-05-2016 2016-05-13 0.05
सन २०१५-१६ साठी ऊसखरेदी कर माफीबाबत 2016-04-26 0.12
सहकारी संस्थांच्या संचालक मंडळावर शासकीय व कर्मचारी प्रतिनिधी नेमणेबाबत शासन अध्यादेश - दि. 18-04-2016 2016-04-18 0.08
सहकारी संस्थांच्या संचालक मंडळावर शासकीय व कर्मचारी प्रतिनिधी नेमणेबाबत शासन आदेश - दि. 06-04-2016 2016-04-06 0.23
कार्यकारी संचालकांच्या सेवानिवृत्तीचे वय व त्यांच्या नेमणुकीस मुदतवाढ देणेबाबत - दि. 02-12-2015 2015-12-02 0.16
सहकारी संस्थांच्या संचालक मंडळावर शासकीय व कर्मचारी प्रतिनिधी नेमणेबाबत शासन अध्यादेश - दि. 01-12-2015 2015-12-01 0.62
राज्य शासन राजपत्र क्र. 178 दिनांक 14 आक्टोबर 2015 2015-10-14 0.05
12345678