विकास शाखा

 
spy phone searchengineoptimization-seo.net phone spy software free

श्री. शेळके पांडुरंग भानुदास
श्री. शेळके पांडुरंग भानुदास
सहसंचालक - विकास
दूरध्वनि क्र.:
020-25538041-44
ई-मेल :
jtdir.dev@sugar.maharashtra.gov.in
जन्मतारीख :
01/06/1966
शैक्षणिक पात्रता :
एम.एस्सी.(कृषी)

यापूर्वी भूषविलेली पदे :

 • कृषि उपसंचालक (अर्थ) पुणे.
 • कृषि विकास अधिकारी जि.प. रत्नागिरी.
 • उपविभागीय कृषि अधिकारी, कुर्डुवाडी.
 • उपविभागीय कृषि अधिकारी, बारामती.
 • उपविभागीय कृषि अधिकारी, मिरज.
 • उपविभागीय कृषि अधिकारी, फलटण.
 • उपसंचालक (कृषि ) रायगड-अलिबाग

भूमिका:

 • साखर कारखान्यांना गाळप परवाना देणे.
 • साखर कारखान्यांच्या दैनंदिन ऊस गाळपाचे संनियंत्रण.
 • ऊस विकास कार्यक्रम.
 • ऊस विकास निधी व ऊस विकासासंबंधी कामकाज.
 • अनु. जाती व अनु. जमातीतील शेतकऱ्यांना साखर कारखान्यांचे सभासद होण्यासाठी कर्ज, ऊस तोडणी यंत्रांना अनुदान संबंधी कामकाज.
 • ऊस घट उतारा व वाहतुक अनुदान, न तुटलेल्या ऊसास अनुदान. इ. बाबतची कार्यवाही.
 • ऊस तोडणी यंत्रांना अनुदान देण्याबाबतच्या योजनेची अंमलबजावणी.