अर्थ शाखा


श्री दिपक रामचंद्र तावरे
श्री दिपक रामचंद्र तावरे
सह संचालक (अर्थ)
दूरध्वनि क्र.:
020-25538041-44/42/43/44
ई-मेल :
jtdir.fin@sugar.maharashtra.gov.in
जन्मतारीख :
02 फेब्रुवारी, 1969
शैक्षणिक पात्रता :
एम. एससी. कृषी

यापूर्वी भूषविलेली पदे :

 • कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव्ह कंझ्युमर फेडरेशन
 • विशेष कार्य अधिकारी, मा. मंत्री. विज्ञान व तंत्रज्ञान, भारत सरकार
 • विशेष कार्य अधिकारी, मा. मंत्री. ग्रामीण विकास व पंचायतराज, भारत सरकार
 • विशेष कार्य अधिकारी, मा. मंत्री. अवजड उद्योग व सार्वजनिक उपक्रम, भारत सरकार
 • खाजगी सचिव, मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य
 • उप सरव्यवस्थापक महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ
 • जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था, सांगली
 • जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था, लातुर

भूमिका:

 • मंत्री समितीचे कामकाज.
 • रास्त व किफायतशीर किंमतीप्रमाणे ऊसदर देयके प्रदान केलेली आहेत काय? याची तपासणी करणे.
 • सहकारी साखर कारखान्याच्यां प्रकल्पांना आर्थिक व प्रशासकीय मान्यता.
 • वसंतदादा साखर संस्थेशी संबंधित कामकाज.
 • पूर्व हंगामी कर्ज, शासन हमी आणि हमी शुल्क, रस्ते विकास अनुदान, ऊस खरेदी कराचे बिनव्याजी कर्जात रुपांतर करणे.
 • अंतिम ऊसदर देयकांना मान्यता देण्याबाबत कार्यवाही करणे.