साखर आयुक्त


डॉ. विपिन शर्मा
डॉ. विपिन शर्मा
साखर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य,
दूरध्वनि क्र.
(020) 25538307
ई-मेल
com.pune@sugar.maharashtra.gov.in
जन्मतारीख
25 मे, 1979
शैक्षणिक पात्रता
एमबीबीएस, एमए (पब्लिक पॉलिसी), पीजीडीआरएम (मुंबई विद्यापीठ)

भूषवलेली पदे:

  • सहाय्यक जिल्हाधिकारी, जालना
  • मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प. चंद्रपुर
  • महानगरपालिका आयुक्त, अकोला
  • जिल्हाधिकारी लातुर