दिनांक : 27/04/2015 अखेर  एकूण ऊस गाळप :  911.60 ला.मे.टन   |  एकूण साखर उत्पादन :  1027.17 ला.क्विंटल 

साखर आयुक्तालय महाराष्ट्र,भारत, आपले स्वागत करीत आहेत.

  • Home Banner 5
  • Home Banner
  • Home Banner 1
  • Home Banner 2
  • Home Banner 3
  • Home Banner 4
१९७१ साली सहकार विभागांतर्गत पुणे येथे साखर संचालनालयाची निर्मिती करण्यात आली. १९९१-९२ साली साखर संचालनालयाचा दर्जा वृध्दिंगत करून आयुक्तालय सुरू करण्यात आले. साखर क्षेत्राचा महत्त्वपूर्ण घटक असणारे साखर आयुक्तालय, राज्यातील सामाजिक आणि आर्थिक विकास परिदृश्यात महत्त्वाची भूमिका बजावते. अधिक

महत्वाच्या व्यक्ती

  • मा. मुख्यमंत्री,
महाराष्ट्र राज्यश्री. देवेंद्र फडणवीस
    मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य
  • मा. मंत्री, सहकार, पणन, वस्त्रोद्योग आणि सार्वजनिक बांधकाम श्री. चंद्रकांत (दादा) पाटील
    मा. मंत्री, सहकार, पणन, वस्त्रोद्योग आणि सार्वजनिक बांधकाम
  • मा. राज्यमंत्री, सहकार श्री. दादा भुसे
    मा. राज्यमंत्री, सहकार